0
Endast för avhämtning i butik!

Bild Produkt Antal Pris Belopp
Summa:
(inkl. moms)
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse!  

Skriv ett sökord!

Tankkarta Dalvik Oil

Här nedanför ser du våra tankstationer

Poi-fil för GPS

dalvikoiltankstationer.csv

Beställ villaolja

Ansök om tankkort

Reservation tankning

Ortstillägg tågtankning

Länk smörjolja

Bränsle och villaolja

Eldningsolja

Trots att priset på eldningsolja skjutit i höjden under senare år, är denna produkt fortfarande en mycket viktig del av vår verksamhet.
Våra kunder består av villaägare, lantbrukare, större fastighetsägare och företag.
Eftersom vi levererar oljan med egna tankbilar, kan vi hålla en mycket hög servicegrad.
Du har även möjlighet att beställa din olja via vår hemsida.
Vi erbjuder förmånliga betalningsvillkor.
Du kan alltid lita på dina oljeleveranser från Dalviks Kvarn.Säkerhetsdatablad Eldningsolja sommarkvalitet
Säkerhetsdatablad Eldningsolja vinterkvalitet

Vi är inte störst - men kommer ofta först.

Diesel och bensin

I våra båtmackar säljer vi enbart ren diesel utan inblanding av RME (rapsolja)!
Vi säljer bensin och diesel från egna anläggningar i vår hemmaregion.
Vi utökar antalet tankställen successivt.
Du känner igen kvarnvingarna i vår företagslogotype – på tankbilar och automater.
Vi har ett eget kortsystem, som gör det smidigt att tanka vid våra automatstationer.
Det är enkelt att ansöka om tankkort hos oss!
Det senaste tillskottet i vår drivmedelsförsäljning är automattankstationer för båtar.
På samma smidiga sätt som vi levererar eldningsolja, fyller vi din gårdstank med diesel.
Ha alltid Dalviks Kvarn i tankarna!

Säkerhetsdatablad Diesel B5
Säkerhetsdatablad Diesel

HVO 100

HVO 100 är en fossilfri diesel som är tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion.


Vår affärsidé:
“Dalviks Kvarn skall tillhandahålla kvalitetsprodukter och kvalificerad rådgivning till lantbruk, entreprenörer, fastighetsägare och privatpersoner. Vår medverkan på marknaden skall öka våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet genom att vi erbjuder ändamålsenliga produkter från våra verksamhetsgrenar”